home o n�s produkty slu�by na�e technika galerie kontakty

V�STAVN� ST�NKY

ilustra�n� obr�zek

V�stavn� st�nky
St�nky na m�ru dle individu�ln�ch po�adavk�.
Potisknuteln� materi�ly: karton, lamino, dibond, d�evo.
Mo�nost instalace osv�tlen�.
Materi�l na r�my v�stavn�ch st�nk�: hlin�k, d�evo, ocel.
Povrchov� �prava tisku: laminace.

FLEXOTISK
DIGIT�LN� TISK
Samolepic� etikety
Speci�ln� etikety
Etikety na kosmetiku
Logistick� etikety
Grafick� etikety
Etikety na kotou��ch
Etikety na alkohol
Termo etikety
Potravin��sk� etikety
Etikety na v�no
V�stavn� st�nky
Tapety
V��ez log a tvar�
Pl�tna a reprodukce obal�
 
Sklen�n� obrazy
Polepy aut a kamion�
Rebranding obchod�
Outdoor tisky
 

S�dlo firmy:
N�dra�n� 2744/14
301 00 Plze�
I�O: 26353610

V�robn� are�ly:
Hlavn� 54
312 00 Plze� - Tlu�n�

Z�padn� 1401/63
360 01 Karlovy Vary

Kontakty:
Objedn�vky a informace:
+420 739 455 883
tisk@euronovagroup.com

�editel tisk�rny
Luk� HUMMEL
lukas.hummel@euronovagroup.com

Tisk�rna Euronova
+420 739 455 883

Logo
WFB Media     SEO